شرکت صنعت اپتیک آسیا

تولید کننده تخصصی انواع لنز، دام، پنجره های اپتیکی، منشور و قطعات اپتیکی سامانه های لیزری

1

محصولات

تولید انواع لنز ، منشور ، دام های اپتیکی ، پنجره های اپتیکی و المان های لیزری

2

خدمات

ارائه کلیه خدمات سنترینگ ، سوراخکاری ، لبه زنی ، ماشین کاری دقیق ، مشاوره فنی اپتیکی ، میلینگ قطعات اپتیکی