درباره شرکت


استفاده از المان های اپتیکی کاربردهای متنوعی در زمینه های مختلف تجاری، پزشکی و نظامی دارد. نیاز صنایع مختلف به قطعات اپتیکی با پیشرفت های علمی و تکنولوژیک کشور، سیر صعودی چشمگیری داشته است. از این رو فقدان یک واحد تولیدی در زمینه تولید قطعات اپتیکی به گونه ای که علاوه بر تولید با کیفیت قطعات اپتیکی قیمت تمام شده قابل رقابت ارائه نماید، موجب شده است سهم قابل توجهی از نیاز کشور از طریق واردات تامین گردد. صنعت اپتیک آسیا با تشخیص نیاز داخلی و در راستای کاهش وابستگی، اقدام به راه اندازی یک واحد تولیدی تخصصی در زمینه تولید قطعات اپتیکی نموده است. حاصل دسترنج مدیران و کارمندان این شرکت پس از حداقل سه سال فعالیت مستقیم تولیدی ، تولید بیش از ۱۰٫۰۰۰ قطعه اپتیکی مهندسی در سال است که صنعت اپتیک آسیا را مفتخر به عنوان بزرگترین تولید کننده اپتیک خصوصی می سازد. ارائه قطعات اپتیکی سفارشی با دقت های نظامی در مدت کمتر از یک ماه برگ زرینی در کارنامه این شرکت است.
صنعت اپتیک آسیا به پشتوانه تجربه متخصصین داخلی، نیروی کار مستعد جوان و حمایت مسئولین و در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران، روندی همواره رو به رشد را طی نموده است. پوشش نیاز داخلی در گام نخست و بازاریابی در راستای ایجاد فضای صادراتی در گام بعدی از اهداف اساسی شرکت است که در سایه تلاش پرسنل زحمت کش و حمایت مسئولین دو از ذهن نیست

و من الله توفیق

مدیرعامل صنعت اپتیک آسیا