اپتیک تخت

اپتیک تخت

پنجره های اپتیکی برای جداسازی دو محیط مختلف به کار می روند درحالی که امکان تبادل نور میان دو محیط را فراهم میسازند.

صنعت اپتیک آسیا با کادر مجرب مفتخر به ارائه پنجره های اپتیکی ، آیینه های دقیق اپتیکی و فیلترهای مختلف اپتیکی با دقت بالا است . این شرکت توانایی تولید طیف گسترده ای از صفحات اپتیکی تخت در گستره نور مرئی ، فرابنفش و مادون قرمز را دارد .

قطعات اپتیکی تخت در سه گروه دقتی مطابق با جدول زیر قابل ارائه است.

جهت بزرگ نمایی جدول بر روی آن کلیک کنید